Smart Hotel

4.8 (52)

店舗情報

九龍尖沙咀金巴利道27-33號

店舗紹介
  • Smart Hotel 是尖沙咀時鐘酒店。每間房唔同主題,全程自助入住,二人世界,免尷尬

  • Smart Hotel 設備:空調、舒適寢具、私人浴室、智能電視

  • Smart Hotel 推薦:不同裝修的主題客房、交通便利、全程自助 check-in

  • Smart Hotel 尖沙咀時鐘酒店、Smart Hotel 自助時鐘酒店、Smart Hotel 優惠資訊立刻查看⬇︎

FAQ

予約する Smart Hotel