Nantun Dist., Taichung CityNo.217, Sec.2, Dongxing Rd.

Business Hours

About Merchant
  Start booking

  Hot

  FAQ

  Bai Shi Tie Ban Shao Nearby outlets

  Contact us
  Taiwan
  Hong Kong
  Tokyo
  Okinawa
  Kuala Lumpur
  FAQ
  About Us
  Become a partner