CHON PAN ( Fengyuan )
5 (1)

Info

Fengyuan Dist., Taichung CityNo.309, Yuanhuan E. Rd.

Business Hours

About Merchant
  • 品牌簡介:於 1988 年成立,在台中深根超過三十年的「粧扮一生」提供專業美容、美睫、美甲、半永久紋綉等服務,給您一次到位的頂級體驗。

  • 專業美容師:獲獎無數的專業美容師們更提供各項美容專業技能考試教學,快來體驗老師級的專業服務吧!

Hot

FAQ