• Okinawa
  • /
  • Yotsutake Kokusai Street shop
Yotsutake Kokusai Street shop
0 (0)

Info

Okinawa, NahaKahuma-shi 3-29-70

Business Hours

About Merchant
  • ・絢爛華麗的空間,再配上高貴美味正宗宮廷料理

  • ・沖繩美食必吃的其中一種料理

  • ・邊享受美味正宗料理,邊觀賞有關沖繩歷史文化紀錄片

  • ・三線琉球歌謠及琉球舞踊現場演唱表演(表演時間:第一部 18:30;第二部 20:30)

Hot

FAQ